מנחם פ. לוחות חשמל בע"מ

רח׳ הרב ניסנבאום 23 בת ים

טלפון: 03-5532769
פקס: 03-5513315

meny@m-p-l.co.il